wróc do listy wiadomości

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

2021-02-19 8:38:19

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa
w Oświęcimiu informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem
,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat
z KRUS wypadkom zapobiegamy”
. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
  • II grupa: klasy IV - VIII szkoły podstawowej

Zadanie konkursowe:
- wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3
- dowolną techniką
- obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie rolnym,
od 30 lat upowszechniane przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 

Prace należy nadsyłać do siedziby Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu,
ul. Chopina 4, 32-600 Oświęcim (tel. 33 8425338) w terminie do 31 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia