wróc do listy wiadomości

HPAI - Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

2021-03-24 8:53:22

KOMUNIKAT Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 20 marca 2021 r. dotyczący wyznaczenia 1. i 2. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2021 r. w województwie małopolskim

Komunikat HPAI 

Zasady ochrony drobiu przed HPAI

Wytyczne dla myśliwych - polowanie na ptactwo łowne - szczegóły  

APEL do hodowcow drobiu - szczegóły 

Informacje o chorobie - GIW 

 Informacje dla hodowców drobiu - szczegóły

 

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – HPAI

Z uwagi na sytuację epizootyczną w Europie w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Szwecji oraz Polski, gdzie potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne 

ZALECA SIĘ W ZAKRESIE BIOASEKURACJI:

1. Zabezpieczyć obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

3. Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonego nadzoru właścicielskiego na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w celu uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy osoby przebywające na fermie.

4. Sprawdzanie adnotacji potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z oceną wizualną skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5. Zgłaszanie przypadków zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej. Choroba może cechować się nietypowym obrazem klinicznym (niska śmiertelność, apatia, początkowo spadek produkcji i zmniejszenie pobierania paszy i wody).

6. Wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia