wróc do listy wiadomości

Konsultacje społeczne projektu Programu strategicznego ochrona środowiska dla Województwa Małopolskiego

2021-07-27 11:17:05

Konsultacje społeczne projektu Programu strategicznego ochrona środowiska dla Województwa Małopolskiego Uwagi i wnioski do Projektu można składać w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Uwagi i wnioski do Projektu można składać w terminie do 13 sierpnia 2021 r. 
-  w  formie  pisemnej  na  adres:  Departament  Środowiska,  Urząd  Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
-  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: Karolina.Duniec@umwm.malopolska.pl 
oraz Kinga.Dulemba@umwm.malopolska.pl
-  lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.
Projekt  Programu  dostępny  jest  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne/Programy i Projekty, a  ponadto  jest  wyłożony  do  wglądu  w  Departamencie  Środowiska  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego,  p.  505,  ul.  Racławicka  56  w  Krakowie,  w  godz.  8:00  -  16:00  od  poniedziałku  do  piątku.  Organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  jest  Zarząd Województwa Małopolskiego.

Link do Projektu:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1966070,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-strategicznego-ochrona-srodo.html

Informacja Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie konsultacji społecznych,

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia