wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE - STOŁÓWKA SZKOLNA

2021-07-27 11:34:03

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222 zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia stołówki szkolnej (żywienia dzieci) od 1 września 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

1. Zasady udziału w konkursie ofert określa Regulamin (w załączeniu).
2. Oferty powinny zawierać następujące dane dotyczące kosztów:

1) całkowity koszt obiadu dla ucznia (cena brutto),
2) deklarowaną kwotę czynszu.

3. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty / kuriera w zaklejonej kopercie z opisem:

„KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ KUCHNI I PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIOTROWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”


4. Oferta musi być złożona na Formularzu oferty będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu (załącznik nr 1). Należy też dołączyć podpisaną klauzulę i oświadczenie w związku z RODO (załącznik nr 2 i 3).
5. Termin składania ofert upływa 10.08.2021. o godz. 1300.


Szczegółowe informacje udzielane będą zainteresowanym w szkole w godzinach od 800 do 1300, pod numerem telefonu 33 841-33-77. Pomieszczenia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 Regulamin konkursu

Formularz oferty - załącznik nr 1

Klauzula informacyjna - załącznik nr 2

Oświadczenie RODO - załącznik nr 3

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia