wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE - SKLEPIK SZKOLNY

2021-07-27 11:37:59

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222 zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego o powierzchni 7,8 m2 od 1 września 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE - SKLEPIK SZKOLNY 

 

Piotrowice, 26.07.2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222 zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego o powierzchni 7,8 m2 od 1 września 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

1. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:

DZIERŻAWA SKLEPIKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIOTROWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

2. Oferta musi być złożona na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu.
3. Termin składania ofert upływa 10.08.2021 do godziny 1300.
4. Szkoła oferuje:

- Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 7,8 m2.
- Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.

5. Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku:

- Działalność w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1230 (co najmniej);
- Prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i wymogami Sanepidu,
- Ewentualne dostosowanie lokalu – na koszt dzierżawcy;
- Sprzątanie sklepiku, utrzymanie czystości w bezpośrednim sąsiedztwie, usuwanie nieczystości – w zakresie dzierżawcy.

6. Przy wyborze preferowane będą oferty: na prowadzenie sklepiku oraz stołówki w SP w Piotrowicach, oferty od oferentów na prowadzenie sklepików i stołówek w trzech szkołach na terenie gminy Przeciszów oraz oferty z najwyższą proponowaną miesięczną kwotą czynszu.

7. W cenie dzierżawy uwzględnione będą koszty korzystania z mediów.

8. Pomieszczenie można obejrzeć, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 (nr telefonu do kontaktu: 33 84 13 377).

9. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów sklepiku oraz musi posiadać atest PZH, a także być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 Regulamin konkursu

Formularz oferty - załącznik nr 1

Klauzula informacyjna - załącznik nr 2

Oświadczenie RODO - załącznik nr 3

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia