wróc do listy wiadomości

ASF - Afrykański pomór świń.

2021-07-30 8:51:13

KOMUNIKAT Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami nr I oraz III w województwie małopolskim

KOMUNIKAT NR 3

Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

z dnia 23 lipca 2021 r.

dotyczący wyznaczenia obszarów objętych

ograniczeniami nr I oraz III w województwie małopolskim

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1205 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego, w tym:

- obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, gorlicki, część powiatu dąbrowskiego, część powiatu tarnowskiego, nowosądecki, miejski Nowy Sącz, proszowicki,

- obszar objęty ograniczeniami nr III (strefa czerwona): gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim; gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim, powiat miejski Tarnów.

 

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia