wróc do listy wiadomości

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19

2021-10-05 8:00:27

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął

się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką

przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz

pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w

warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

 

Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie

należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.

Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko

pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody

niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki

jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej

przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w

warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również

uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć

dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia

pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do

realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech,

 

niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson)

zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca)

albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej

uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej,

zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki

przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy

po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji

szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją

Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych

preparatów w realizacji szczepień.

 

Informacje dodatkowe

- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi

immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych

w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.

- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie

szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom

uprawnionym.

- Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji

Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności

Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki,

ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

 

Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z

poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra

Zdrowia z dnia 1 września 2021 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-wsprawie-

szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

 

Z poważaniemz upoważnienia Ministra

Zdrowia Maciej Miłkowski

Ogłoszenia