wróc do listy wiadomości

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

2021-10-05 8:08:20

W Rankingu Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020, Przeciszów zajął 62 miejsce na 1533 gminy wiejskie.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 jest przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ranking oparty na zestawieniu parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dla celów metodologicznych został zbudowany syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników:

W1-udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem,

W2 - relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów,

W3 - udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach,

W4 - obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

W5 - udziału środków europejskich w wydatkach ogółem,

W6 -  relacji zobowiązań do dochodów ogółem

W7-  udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Poniżej zamieszczamy link do jego pełnych wyników :

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf

Ogłoszenia