wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie w sprawie opłat cmentarnych

2021-10-06 13:57:06

Ogłoszenie w sprawie opłat cmentarnych

Wszystkie osoby, które są dysponentami grobów nie opłaconych, tzn.: pozostali małżonkowie, dzieci, krewni, powinowaci prosimy o sprawdzenie tego faktu i uregulowanie ewentualnych zaległości. Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych określają termin, po którym grób może zostać użyty do ponownego chowania - jest to okres 20 lat od ostatniego pochówku.

W związku z tym osoby zainteresowane dalszym utrzymaniem miejsca pamięci swoich bliskich powinny przed upływem tego terminu zgłosić się do zarządcy cmentarza ( w tym przypadku Urząd Gminy Przeciszów), wyrazić chęć dalszego posiadania grobu oraz uiścić stosowną opłatę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/63/07 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych w Przeciszowie i Piotrowicach, opłata za użytkowanie grobu na kolejne 20 lat w przypadku grobu pojedynczego wynosi 150,00 zł, za miejsce podwójne 200,00 zł., za grób dziecięcy -25 zl

Prosimy więc o zwrócenie szczególnej uwagi na groby, o których mowa powyżej i ewentualne przekazanie informacji krewnym osób w nich pochowanych.

 

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy  w Przeciszów  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 lub pod numerem  telefonu: 33 8413 294 wew.36

 

Ogłoszenia