wróc do listy wiadomości

Dokumentacja fotograficzna nagrobków

2021-10-06 14:22:58

W związku z tym, iż w systemie informatycznym GROBONET zamieszczane są sukcesywnie fotografie grobów, zobowiązujemy firmy kamieniarskie oraz dysponentów grobów do każdorazowego przekazywania do Zarządcy cmentarza (Urzędu Gminy Przeciszów) informacji o wszelkich dokonanych zmianach w sposobie zagospodarowania miejsc grzebalnych takich jak: budowa nagrobka, zmiana treści napisów na płytach nagrobnych itp. Otrzymywane od Państwa informacje pozwolą Nam na bieżącą aktualizację zamieszczanej dokumentacji fotograficznej.

Ogłoszenia