wróc do listy wiadomości

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

2015-12-16 12:17:50

      W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2017r, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od dnia 1 stycznia 2018r. odpady segregowane (gromadzone  w workach) będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje:

  • PAPIER – worki koloru niebieskiego,
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worki koloru żółtego,
  • SZKŁO – worki koloru zielonego,
  • BIO – worki koloru brązowego.

       Informujemy również, że od 1 stycznia 2018r. ulega zmianie lokalizacja kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe w sołectwie Przeciszów, które do tej pory znajdowały się na terenie Kółka Rolniczego przy ul. Sosnowej. Zostaną one przeniesione na teren przepompowni ścieków przy ul. Sosnowej. Z kolei w Piotrowicach kontener na odpady budowlane zlokalizowany jest w bazie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Andrychowskiej 144.

       Ze względu, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przeciszów w 2018r. wygrał Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu, Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 – 602 Oświęcim,  stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018r. zlokalizowany będzie w Oświęcimiu, przy ul. Bema 12A. W godzinach pracy PSZOKu, mieszkańcy gminy Przeciszów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą mogli przywieźć odpady określone w § 4 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów. PSZOK będzie czynny  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00.

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia