wróc do listy wiadomości

Informacja o zarejestrowaniu stowarzyszenia "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LOKALNA - TAK"

2015-12-30 7:07:28

Informujemy, że w dniu 16.12.2015 r w Przeciszowie odbyło się zebranie członków założycieli, na którym zebrani postanowili powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą STOWARZYSZENIE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LOKALNA – TAK” z siedzibą w Przeciszowie ul. Długa 6

 

 

Informujemy, że w dniu 16.12.2015 r  w Przeciszowie  odbyło się zebranie członków założycieli, na którym zebrani postanowili powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą

STOWARZYSZENIE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  LOKALNA – TAK”   
z siedzibą w Przeciszowie  ul. Długa 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 a) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gminach powiatu oświęcimskiego,
    b) promowanie i tworzenie więzi kooperacji i współpracy przedsiębiorców,
    c) wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności gospodarczej,
    d) promocja i popieranie rozwoju przedsiębiorczości,
    e) pobudzanie świadomości ekonomicznej społeczeństwa,
    f) współpraca z organami samorządu terytorialnego,
    g) promocja gminy poprzez realizowaną działalność gospodarczą
    h) wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych.

Stowarzyszenie jest otwarte i zaprasza do udziału w pracach organizacji wszystkie grupy oraz osoby fizyczne działające na polu gospodarczym w kierunku realizacji w/w celów.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia