wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-07-14 8:48:09

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice

GKM.6721.1.2017

 

Przeciszów, dnia 13 lipca 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i  Piotrowice  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXV/150/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i  Piotrowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Przeciszowie: 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia