wróc do listy wiadomości

Wyniki konsultacji społecznych

2017-09-12 8:46:04

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie: projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Przeciszów Nr 75/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Gminy Przeciszów nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców gminy Przeciszów.

Przeciszów, dn. 12.09.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia