wróc do listy wiadomości

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 105

2017-09-12 8:57:54

Od godz. 07:30 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017 Do godziny 7:00 w centralnej i zachodniej części subregionu spadło od 10 mm do 25 mm deszczu. W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 105

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion północny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Przebieg

Do godziny 7:00 w centralnej i zachodniej części subregionu spadło od 10 mm do 25 mm deszczu. W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.21:00 dnia 12.09.2017 OSTRZEŻENIE nr 104 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.14:38 dnia 11.09.2017.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 07:29 dnia 12.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.polnocny od 07:30/12.09 do

21:00/12.09.2017 opady od 25 mm do 40 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz 12.09, opady od 25 mm do 40 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia