wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE - zbórka opon, odpadów niebezpiecznych i problematycznych

2017-11-14 8:10:03

Urząd Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach 23 – 30 listopada 2017r., na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych i problematycznych oraz zużytych opon.

Odpady niebezpieczne i problematyczne - takie jak: lampy fluoroscencyjne (świetlówki) i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, tusze, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza oraz opakowania po nich, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zaolejone szmaty i ścierki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), filtry olejowe, przepracowany olej, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. środkami ochrony roślin, itp. odbierane będą poprzez Mobilny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych (podstawiony samochód z obsługą) w wyznaczonych do tego celu punktach według poniższego harmonogramu:

 

Data

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Godziny zbiórki

24.11.2017

Przeciszów

 parking przy cmentarzu

11.00 – 17.00

29.11.2017

Piotrowice

parking przy cmentarzu

11.00 – 17.00

30.11.2017

Las

Dom Ludowy, ul. Leśna 14

12.00 – 16.00

 

 

Odpady niebezpieczne trzeba dostarczyć na miejsce zbiórki samemu !!!

Ze względu na charakter odpadów, prosimy o oddawanie ich bezpośrednio do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach i terminach.

Zabronione jest wcześniejsze znoszenie odpadów na miejsce zbiórki i pozostawienie ich bez dozoru !!!

 

Zużyte oponywyłącznie z samochodów osobowych, rowerów i motocykli zbierane będą do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach według poniższego harmonogramu:

 

Data

Miejscowość

Miejsce ustawienia kontenerów

od 23 listopada od godz.8:00
do 24 listopada do godz. 7.00

Przeciszów

Parking przy cmentarzu

od 29 listopada od godz. 8:00
do 30 listopada do godz. 7.00

Piotrowice

Parking przy cmentarzu

od 30 listopada od godz. 8:00
do 1 grudnia do godz. 7.00

Las

w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej

 

 

 

Zużyte opony trzeba dostarczyć na miejsce zbiórki samemu. Opony wystawione przed posesję nie będą zbierane !!!

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

Ogłoszenia