wróc do listy wiadomości

TARYFY na opłaty wody i ścieków obowiązujące od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2017-11-16 7:27:44

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza taryfy dotyczące wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XXXIII/189/17 oraz Uchwałą Nr XXXIII/190/17 z dnia 8.11.2017 r.

Poniższe taryfy obowiązują od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

 

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,03 4,35 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:      
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
3 Dopłata do ceny ścieków dla Grupy I cena za 1 m3 2,90 3,13 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych cena za 1 m3 4,03 4,35 zł/m3

Ogłoszenia