wróc do listy wiadomości

Zimowe utrzymanie dróg

2017-12-29 17:41:53

INFORMACJA w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Przeciszów w sezonie zimowym 2017/2018

 

 

 

 

 

 

DROGI  GMINNE  –  w  2018 r.

 

I. Przeciszów

Odpowiedzialny:

Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. 338413288

Molenda Henryk – tel. kom. 660 373 465

Wójcik Stanisław – tel. kom. 696 626 033

 

Nadzór nad pracami: sołtys Władysław Kozub - tel .kom. 509 646 129

 

II. Las

Odpowiedzialny:

Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. 338413288

Molenda Henryk – tel. kom. 660 373 465

Wójcik Stanisław – tel. kom. 696 626 033

 

Nadzór nad pracami: sołtys Krzysztof Gałuszka – tel. kom. 606 409 083

 

III. Piotrowice

Odpowiedzialny:

Odśnieża Zając Czesław  – tel. kom. 602 641 827

 

Nadzór nad pracami: sołtys Adam Madeja – tel. 724 725 240

 

DROGI  POWIATOWE : Nr 1895K, 1762K, 1899K

(Przeciszów – ul. Podlesie, Las – ul. Leśna, Piotrowice – ul. Andrychowska i ul. Lipowa)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu

Dyżur całodobowy: tel.338448980

 

DROGA  WOJEWÓDZKA  Nr 949

(Przeciszów - ul. Szkolna i ul. Brzozowa)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie

Dyżur całodobowy: tel. 122855126, 122855196, 122851074, 517 104 468

 

DROGA  KRAJOWA  Nr  44

(Przeciszów - ul. Oświęcimska i ul. Krakowska)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kraków Rejon Babica

Dyżur całodobowy: tel. 600 800 610, 124171422, 124121644, 338737328, 338737737

 

 

 

            Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia