wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

2018-01-10 13:52:49

Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2018

Po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu ofertami i opinią Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria wyboru ofert udzielam dotacji na realizacje zadania:

 

  •  Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przeciszovia” w Przeciszowie ul. Podlesie 94, któremu  przyznano dotację w wysokości 100.000,00  zł rocznie.
  • Ludowemu Klubowi Sportowemu „Piotrowice ” w Piotrowicach  ul. Kościelna 10, któremu przyznano dotację w wysokości 97.000,00  zł rocznie.
  • Stowarzyszeniu  Akademia Piłkarska Przeciszów. ul. Andrychowska 222 , 32-641 Piotrowice, któremu przyznano dotację w wysokości 20.000 zł rocznie.

 

Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionymi klubami sportowymi:  

 

 

 

 

 

 

 

Przeciszów dnia 10.01.2018 roku

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia