wróc do listy wiadomości

XXXV Sesja Rady Gminy Przeciszów 14.02.2018

2018-02-06 14:47:52

14 lutego 2018r. o godz.13.00 – XXXV sesję Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875/

 

Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

                                                         14 lutego 2018r.

o godz.13.00 – XXXV sesję Rady Gminy

w sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Przeciszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Przeciszów na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Przeciszów 

z dnia 29 grudnia 2017r. –Uchwały Budżetowej Gminy Przeciszów na rok 2018.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9  Zakończenie posiedzenia.  

 

 

 

              

 

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy    

                                        /-/ Anna Momot               

 

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia