wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych.

2018-02-07 13:24:19

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr  15/2018 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w załączeniu Zgłoszenie do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie  projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w załączeniu.

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia