wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartych konkursów ofert

2018-02-13 15:27:45

Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”

 

Ogłoszenie

 

 

Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych  konkursów  ofert na realizację zadań:  „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów 

 

 

 

Po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu ofertami i opinią Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria wyboru ofert udzielam dotacji na realizację zadań w 2018 roku

  • Towarzystwu Turystyki Rowerowej „Cyklista”  z Przeciszowa ul. Długa 6, któremu przyznano dotację w wysokości 5000, 00 zł rocznie .
  • Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku ul. Przemysłowa 2, któremu przyznano dotację w wysokości 5000, 00 zł rocznie .

 

Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionym podmiotami.

 

 

 

 

 

Przeciszów dnia 13.02.2018 roku

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia