wróc do listy wiadomości

"Przyjazny e-urząd

2018-02-28 7:52:49

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 8 gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka-Wielka, Oświęcim oraz Kęty przez podniesienie kompetencji 218 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Dzięki realizacji projektu 8 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 15 grudnia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 519 839,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 280 919,51 zł

W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, budynek F, 61-131 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 625 12 83, e-mail: emilia.matuszak@f5.pl .

Informacji na temat projektu ze strony Gminy Przeciszów udziela Dorota Nykiel-Urban T: +48  338414146 , e-mail: gmina@przeciszow.pl

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu znajduje się na stronie Lidera Projektu pod adresem:

http://f5.pl/pl/przyjazny-e-urzad-podniesienie-jakosci-uslug-w-zakresie-podatkow-i-oplat-lokalnych-oraz-zarzadzania-nieruchomosciami-w-8-gminach-chelmek-przeciszow-brzeszcze-tomice-rabka-zdroj-polanka-wielka-oswiecim-oraz-kety

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia