wróc do listy wiadomości

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2018-04-17 12:07:46

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

na stanowisko

ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

                                                           nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęły 4 oferty  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1.Renata Galara zam. Świnna Poręba

2.Dorota Michałek zam. Przeciszów

3.Paulina Sedlaczek, zam. Oświęcim

 

 

Wymienione niżej osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 20 kwietnia 2018  roku . Rozmowa odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przeciszowie ul.Podlesie 1 pok. Nr 6

1.Renata Galara zam. Świnna Poręba – godz. 10.00

2.Dorota Michałek zam. Przeciszów   - godz. 10.20

3.Paulina Sedlaczek, zam. Oświęcim- godz. 10.40

 

 

                                                                                                17.04.2018 .Bogdan Cuber

/data, podpis osoby upoważnionej/

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia