wróc do listy wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-04-20 13:55:03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

 

                                                           nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina  Sedlaczek                           Oświęcim

       Imię i nazwisko                               miejsce zamieszkania

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła ,że Pani Paulina Sedlaczek  spełniła wymagania  niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

Osobom, które złożyły oferty pracy a nie wygrały naboru zostaną, na ich wniosek, wydane złożone przez nich dokumenty.

 

 

 

                                                                                  20.04.2018 Bogdan Cuber 

/data, podpis osoby upoważnionej/

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia