wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2018-04-24 13:01:01

Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 

Przeciszów, dn. 24.04.2018 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie działki

Nr działki ewid. nr 2102, obręb Piotrowice, gmina Przeciszów. Powierzchnia całej działki wynosi 0,0336 ha.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023142/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

P.ZC – tereny cmentarzy

Opis działki

Działka zlokalizowana w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej. Częściowo stanowi parking przycmentarny, a częściowo wchodzi w skład cmentarza komunalnego.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Działka zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowej. Powierzchnia i lokalizacja tablicy reklamowej zostanie ustalona indywidualnie.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – miesięczny czynsz dzierżawy wynosi  20,00 zł netto za 1m2 tablicy reklamowej. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

Dodatkowe świadczenia dzierżawcy  z tytułu dzierżawy – podatek od nieruchomości

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Zasady aktualizacji opłat - zmiana wysokości czynszu dzierżawy przez Wydzierżawiającego może nastąpić w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Posadowienie reklamy musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego i przepisami odrębnymi.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: 24 kwietnia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia