wróc do listy wiadomości

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie

2018-05-08 10:47:39

W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Celem przedmiotowej operacji jest stworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca dla mieszkańców poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Przeciszów przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna w skład której będzie wchodzić: bieżnia 3 – torowa, skok w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, stół do tenisa stołowego, zostaną również zamontowane ławki oraz stojaki na rower.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna (1 szt.)
z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy miejscowości Przeciszów (3 929 osób), całej gminy oraz gmin sąsiednich.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia