wróc do listy wiadomości

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

2018-05-17 9:46:43

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję  Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.


W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej, które posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na
terenie tego subregionu województwa małopolskiego, a fakt ten ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy.
Organizacja pozarządowa, która prowadzi regularną działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, również traktowana jest jako przedsiębiorstwo. Firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika oraz niewykluczone z otrzymania pomocy de minimis otrzymają wsparcie w postaci:


1. doradztwa z zakresu przygotowania bądź aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie; bonu wdrożeniowego w wysokości do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy poprawiające bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca pracy, ułatwiające pracę bądź mające na celu jej utrzymanie. Doradztwo zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców
- HR Biznes Partnerów. W doradztwie – ze strony przedsiębiorstw - wezmą udział osoby z kadry zarządzającej.


Efektem współpracy HR Biznes Partnerów i osób z kadry zarządzającej będzie opracowanie strategii zarządzania wiekiem

– dokumentu zawierającego rekomendacje dotyczące
wdrożenia co najmniej 1 elementu usprawniającego z 8 diagnozowanych obszarów (tj. rekrutacja; kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego; planowanie i
rozwój kariery zawodowej; elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia; ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy; przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę; motywowanie).


Każdy przedsiębiorca, którego strategia zarządzania wiekiem będzie zawierała rekomendację dotyczącą bonu wdrożeniowego, otrzyma jednorazowo do 5 000 zł na doposażenie
stanowiska pracy.


Nabór do projektu odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl. Zachęcamy także do kontaktu pod numerem telefonu: (12) 617 99 12.

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia