wróc do listy wiadomości

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

2018-05-17 10:03:28

Od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018 Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 43

wydanego dnia 16.05.2018 o godz. 17:11

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:15 dnia 17.05.2018 do godz. 05:00 dnia 18.05.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym Prognozowana jeszcze wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia i obniżenia stopnia

Dyżurny synoptyk

Krzysztof Jania

Godzina i data wydania

godz. 07:01 dnia 17.05.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 07:15/17.05 do 05:00/18.05.2018 opady od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia