wróc do listy wiadomości

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IV w Przeciszowie

2018-05-22 8:41:51

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IV w Przeciszowie

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- IV na terenie miejscowości Przeciszów. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna

Nieznanowice  50, 32-420 Gdów ,

rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- IV  na terenie miejscowości Przeciszów.  Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Etap IV obejmuje północną i wschodnią część  Przeciszowa od połączenia  istniejącego  kanału sanitarnego grawitacyjnego zlokalizowanego na działce nr 773/1   z ulicami:

Jazowa, Boconek, Krakowska, Szkolna, Stroma, Dębowa, Jesionowa, Wąska, Cicha, Topolowa, Nawsie, Kolonia. 

Zakończenie budowy  przewidywane jest do 30 czerwca 2019r.

Roboty zostały rozpoczęte od  ul. Boconek i będą sukcesywnie prowadzone w obszarze w/w ulic.

W związku z powyższymi pracami  informujemy o przewidywanych utrudnieniach.

 

Kierownik Budowy -  Marek Kuś – tel. 609 444 828

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Roman Madej  - tel. 604 071 217

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia