wróc do listy wiadomości

Informacja na temat umów dot. budowy kanalizacji etap IV i V

2018-05-22 8:49:24

W dniu 06 kwietnia 2018 r. został podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp.z o.o.; Mochnaczka Wyżna 118; 33-380 Krynica Zdrój na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap V ”

Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Planowany termin realizacji etapu V ustalono na  01.07.2019r. do 31.12.2020r.

 

W dniu 17 kwietnia 2018 r. został podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice  50, 32-420 Gdów na realizację zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Rozpoczęto realizacje etapu IV, zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2019r.

 

Funkcje Inspektora nadzoru dla całego zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V ” będzie pełniła Firma O.Z.N.B Roman Madej; ul. Brodzka 1B; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska  

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia