wróc do listy wiadomości

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2018-05-24 12:35:42

Wójt Gminy Przeciszów informuje, że w dniu 24.05.2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Decyzja nr KR.RET.070.137.2018 z dnia 23.04.2018 r.

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia