wróc do listy wiadomości

ZEBRANIE WIEJSKIE w Lesie

2018-06-13 9:38:07

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Las zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r.(niedziela) o godzinie 15.00 w Sali Domu Ludowego w sołectwie Las odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE w Lesie

 

Tematyka zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Fundusz sołecki na 2019 rok

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Sprawy bieżące.

 

Zapraszamy Mieszkańców sołectwa Las do wzięcia udziału w zebraniu.                                                                                  

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia