wróc do listy wiadomości

ZEBRANIE WIEJSKIE w Przeciszowie

2018-06-13 9:41:37

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Przeciszów zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela) o godzinie 13.30 w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6 odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE w Przeciszowie

 

Tematyka zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Fundusz sołecki na 2019 rok

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Sprawy bieżące.

 

Zapraszamy Mieszkańców sołectwa Przeciszów do wzięcia udziału w zebraniu.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia