wróc do listy wiadomości

ZEBRANIE WIEJSKIE w Piotrowicach

2018-06-13 9:45:17

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Piotrowice zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE w Piotrowicach

 

Tematyka zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Fundusz sołecki na 2019 rok

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Sprawy bieżące.

 

Zapraszamy Mieszkańców sołectwa Piotrowice do wzięcia udziału w zebraniu.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia