wróc do listy wiadomości

XXXVIII sesja Rady Gminy - 19.06.2018

2018-06-13 14:49:23

19 czerwca 2018r. o godz.14.00 – XXXVIII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

19 czerwca 2018r.

o godz.14.00 –  XXXVIII sesję Rady Gminy

w sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/227/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmian przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/225/18 Rady Przeciszów z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów”

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych”.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przeciszów.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

11.  Zakończenie posiedzenia.  

 

 Przewodnicząca

Rady Gminy

 /-/ Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia