wróc do listy wiadomości

PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ W PRZECISZOWIE

2018-06-15 9:24:01

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510340K, UL. DŁUGA W PRZECISZOWIE – odcinek od km 1+188 do km 1+728

Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m]. W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi. Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji. Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów i dróg alternatywnych. Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.

 

Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m].

W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi.

Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów i dróg alternatywnych.

Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia