wróc do listy wiadomości

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

2014-11-21 8:53:15

Gminna Komisja Wyborcza podała termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie II kadencji (2014-2017), które odbędą się dnia 12 grudnia 2014 r. w godz. 12.00 - 17.00 na terenie szkół gimnazjalnych

Gminna Komisja Wyborcza podała termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie II kadencji (2014-2017), które odbędą się dnia 12 grudnia 2014 r. w godz. 12.00- 17.00 na terenie szkół gimnazjalnych.

Radnym może zostać uczeń, który:

• Uczęszcza do gimnazjum na terenie gminy Przeciszów lub
• jest absolwentem gimnazjum zamieszkałym na terenie gminy Przeciszów i na dzień głosowania nie ukończył 21 lat
• Na stałe mieszka w gminie Przeciszów
• Złoży do dnia 03.12.2014 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w danej szkole: formularz zgłoszeniowy, listę z poparciem piętnastu uczniów lub absolwentów z własnego okręgu wyborczego, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.

Niezbędne formularze można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony Urzędu Gminy www.przeciszow.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 8414 146.
________________________________________
Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów
Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów to organ samorządowy młodzieży gminy Przeciszów mający charakter konsultacyjny.

Co jest celem MRG?
Reprezentowanie interesów młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w gminie oraz podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.

Kto wejdzie w skład MRG?
Maksymalnie 15 uczniów szkół gimnazjalnych i absolwentów gimnazjów do 21 roku życia na stałe zamieszkałych w gminie Przeciszów.

Kiedy odbędą się wybory?
Wybory do II kadencji MRG odbędą się na terenie wszystkich upoważnionych szkół dnia 12 grudnia 2014 r.

Co zyskasz dzięki pracy MRG?
Młodzieżowa Rada Gminy to nie tylko obowiązki, ale również możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, poznania nowych ludzi i miejsc, nawiązania kontaktów i sprawdzenia siebie.

 

 
 
 
 
 
 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia