wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2019-01-10 6:28:27

Przeciszów, dn. 09.01.2019r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Oznaczenie lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni 60,34 m2 znajdujący się w budynku Domu Kultury w Przeciszowie przy ul. Długiej 6 zlokalizowanym na działce 1683/3 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00022969/4 stanowi własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.UK – tereny zabudowy usługowej - kultura

Opis lokalu

Powierzchnia użytkowa: 60, 34 m2, wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie

Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia

Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym  na rzecz dotychczasowego Najemcy – Poczty Polskiej S.A.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017r. wynosi  18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 1086,12 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie.

Okres najmu lokalu – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 09 stycznia do 30 stycznia 2019r.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia