wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2019-01-16 13:11:36

Przeciszów, dn. 16.01.2019 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie działek

Działka ewid. nr 831/2 o powierzchni 0,7527 ha, obręb Las, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów.

Działka ewid. nr 832/2 o powierzchni 0,0334 ha, obręb Las, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

L.30R – tereny rolnicze

L.30R – tereny rolnicze

Opis działek

Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej

Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

¼ część działki (tj. 1882 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki)

¼ część działki (tj. 84 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki)

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 701) – zwalnia się od podatku VAT.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 701) – zwalnia się od podatku VAT.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 16 stycznia do 6 lutego 2019 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia