wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2019-07-17 8:27:00

Przeciszów, dn. 17.07.2019r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni dachowej budynku gminnego przeznaczonego do dzierżawy.

 

Oznaczenie i opis działek

Działka  ewid. nr 1683/3  położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Domu Kultury przy ul. Długiej 6.

Zgodnie z Księgą Wieczystą nr KR1E/00022969/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki stanowią własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura (dz. 1683/3 w Przeciszowie)

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Przedmiotem dzierżawy jest część powierzchni dachowej budynku gminnego opisanego powyżej z przeznaczeniem pod zainstalowanie anteny do radiowego łącza internetowego.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawny wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 luty 2019 r. wynosi  60,00 zł netto za 1 antenę  podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 17 lipca do 8 sierpnia 2019r.

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia