wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

2019-07-22 9:20:20

Przeciszów, dn. 22.07.2019r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

 

Oznaczenie działek

Działka ewid. nr 518 o powierzchni 0,0309 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.26MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej

PR.11R – tereny rolne

Opis działek

Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Podlesie. Działka ma kształt nieregularny – długa, wąska, w terenie stanowi teren zielony, nieurządzony; od strony wschodniej i północnej tereny rolnicze, z pozostałych stron zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedania

Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje

Cena nieruchomości wynosi 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100). Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 22 lipca do 13 sierpnia 2019r.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia