wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2019-09-12 11:29:21

Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie działek

Działka ewid. nr 178/1 o powierzchni 0,1882 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023027/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR. 2UO – tereny zabudowy usługowej - oświata

Opis działek

Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Podlesie,

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Część działki (15m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (najemcy lokalu mieszkalnego)

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,81 zł netto za 1m2 gruntu. Łączna wysokość czynszu wynosi 12,15 zł netto rocznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia