wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2019-09-12 11:34:07

Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

 

Oznaczenie lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni 32,4 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce 824 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.UA – tereny zabudowy usługowej - administracja

Opis lokalu

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, o łącznej powierzchni użytkowej 32,4 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (w części lokalu)

Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia

Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, Warszawa 02-326

Dodatkowe informacje

  1. Przeznaczenie lokalu – centrala telefoniczna,
  2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 (14,4 m2centrala RDLU – część ogrzewana) i 10,00 zł za 1 m2 powierzchni (18 m2 – kablownia – część nieogrzewana). Łączna wysokość czynszu wynosi 439,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%,
  3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 14 dni od dnia otrzymania faktury,
  4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości,
  5. Okres najmu lokalu – do 3 lat
 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia