wróc do listy wiadomości

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne

2019-10-22 10:50:57

GK.6825.17.2019

Przeciszów, dn. 22.10.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości spisy inwentaryzacyjne nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może w terminie 30 dni zgłosić zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej
(w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pok. 206 w godzinach pracy Urzędu).

 

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2019 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia