wróc do listy wiadomości

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o sprostowaniu z urzędu pomyłki pisarskiej w decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85

2016-11-10 13:58:26

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia