wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2016-11-22 11:21:17

Przeciszów, dn. 22.11.2016 r.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

 

Oznaczenie lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni 32,4 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce 824 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.UA – tereny zabudowy usługowej - administracja

Opis lokalu

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, o łącznej powierzchni użytkowej 32,4 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie

Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia

Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, Warszawa 02-326”

Dodatkowe informacje

1. Przeznaczenie lokalu – centrala telefoniczna,

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 (14,4 m2centrala RDLU – część ogrzewana) i 10,00 zł za 1 m2 powierzchni (18 m2 – kablownia – część nieogrzewana). Łączna wysokość czynszu wynosi 439,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%,

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 14 dni od dnia otrzymania faktury,

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości,

5. Okres najmu lokalu – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 22 listopada do 14 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia