wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2017-05-29 11:41:34

Przeciszów, dn. 29.05.2017 r.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem

 

Oznaczenie działek

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 19,8 m2 znajdujący w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długiej 6, zlokalizowanym na działce ewid. nr 1683/3. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00022969/4  stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura.

Opis lokalu

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długa 6 o łącznej powierzchni użytkowej 19,8 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Lokal zostaje wydzierżawiony w trybie bezprzetargowym,  na rzecz dotychczasowego najemcy – Salon Fryzjerski, Cisowska Beata, zam. Przeciszów, ul. Stara Droga 2, 32 – 641 Przeciszów

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:

1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 14,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 277,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości.

6. Okres najmu lokalu – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 29 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia