wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2017-08-01 11:00:13

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Przeciszów, dn. 01.08.2017r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni dachowych budynków gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie i opis działek

Działka ewid. nr 1944/19 położona w Piotrowicach zabudowana budynkiem Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy ul. Andrychowskiej 222.

Działka  ewid. nr 1683/3  położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Domu Kultury przy ul. Długiej 6.

Działka ewid. nr 178/1 położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Samorządowego Przedszkola Nr 2  przy ul. Podlesie 90.

Zgodnie z Księgami Wieczystymi Nr KR1E/00029261/0, KR1E/00022969/4, KR1E/00023027/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w/w działki stanowią własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

P.UO – tereny zabudowy usługowej – oświata (dz. 1944/19 w Piotrowicach),

P.R.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura (dz. 1683/3 w Przeciszowie),

PR.2UO – tereny zabudowy usługowej – oświata (dz. 178/1 w Przeciszowie)

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia dachowa budynków opisanych powyżej z przeznaczeniem pod zainstalowanie anten do radiowego łącza internetowego.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 45/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 13 czerwca 2017r. wynosi  60,00 zł netto za 1 antenę  podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 01 sierpnia do 21 sierpnia 2017r.

 

Ogłoszenia