wróc do listy wiadomości

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

2017-09-15 12:55:11

Przeciszów, dn. 15.09.2017 r.

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przeciszów przeznaczonego do oddania w najem

 

Oznaczenie działki

Przedmiotem dzierżawy jest część lokalu GCI o powierzchni 4 m2  znajdujący w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce ewid. 824. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR. UA – tereny zabudowy usługowej – administracja

Opis lokalu

Przedmiotem najmu jest część lokalu GCI zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie przy ul. Podlesie 1 o powierzchni 4 m2.

Informacje o przeznaczeniu do najmu

Część przedmiotowego lokalu zostaje wynajęty w trybie bezprzetargowym,  na rzecz Agencji PZU Konkret, Zygmunt Jelonek, Rynek 2, 32 – 650 Kęty, NIP 549-000-85-42

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:

1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 72,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

Do kosztów czynszu zostały doliczone należności z tytułu zużytej energii elektrycznej.

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za  ogrzewanie.

6. Okres najmu lokalu – do 3 lat

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 15 wrzesień 2017 r. do 06 październik 2017 r.

 

 

z up. Wójta

/-/ Dorota Nykiel-Urban

Sekretarz Gminy

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia